Accupunktur

Når du kommer i min klinik, lægger jeg stor vægt på at ”skræddersy” og tilpasse dit forløb til netop dine behov og særlige muligheder, således at du får en unik og individuel løsning.

Behandlingsforløbet tilrettelægges ud fra en indledende samtale, hvor vi sammen finder frem til de behov, der presser sig mest på.

Derudover udfører jeg en kraniosakral-diagnostik og en muskelenergi-diagnostik.

Ud fra denne indledende sondring og undersøgelse udarbejder jeg et behandlingsprogram for dig, som kan spænde over ét eller flere besøg i klinikken.

I behandlingsforløbet gør jeg brug af et udvalg af alle mine forskellige behandlingsmetoder, teknikker og terapier, som jeg har uddannet mig i – og udviklet – gennem mange år.

Disse inkluderer:

  • Fokus på sammenhængen imellem fysiske led- og muskelproblemer og de spor i bevidstheden, der kan hænge sammen med smerteudvikling, svingende humør, ængstelse og træthedsproblemer.
  • Fokus på mentale og fysiske træthedstilstande og gamle lag i kroppen og i sindet, som fastholder spændinger specielt i hals-, bug- og bækkenområderne, hvor opmærksomheden rettes imod samspil, bevægelseskraft og frihed imellem de kropsområder, der er særlig udsatte og overbelastede ved overanstrengelse med angst og depressionssymptomer og ved udtrætningssymptomer i forbindelse med negative stress-tilstande.
  • En dyb ledfjedrings-behandling baseret på den kraniosakrale metode og en overskudsgivende muskelenergi-behandling. Terapien opbygger en større forståelse af sammenhængen imellem mentale og følelsesmæssige påvirkninger og fortrolighed med kroppens behov i den forbindelse.
  • Relevante guidninger i rolige, spændingsforløsende bevægelser og mentale fordybelser.
  • En blid aktivering af akupunkturpunkterne i ansigtet, omkring hele hovedet, og langs rygsøjlen – fra nakken og ned til lændens og bækkenets ryghvirvler.
  • Gennem terapeutiske samtaler fokuseres der på de mulige årsager til en utilstrækkelig evne til at give efter og give slip i krops- og tankemønstre, der begrænser overskud, robusthed, sociale færdigheder, åbenhed og kreativitet.
  • I den terapeutiske samtale aftales og sammensættes kropsterapien i forhold til et generelt eller skiftende behov for at have et stabilt fodfæste og dermed kunne være åben og imødekommende samtidig med at kunne mærke egne grænser og behov; at have den nødvendige indre tryghedsfølelse til at kunne være nysgerrig og idé-skabende; og at kunne glide ind i stilhed og neutralitet i længere eller kortere daglige rutiner for så at kunne yde af hjertens lyst uden at miste søvndybde og restitutionskraft.

Se mere om de forskellige fokusområder og behandling af disse på denne hjemmeside i hovedmenuen under ’Terapi’.


Selve terapi-teknikkerne virker:

  • beroligende og støttende
  • energiopbyggende og stimulerende
  • afspændende og restituerende

Er du restituerende efter en hjernerystelse kan jeg henvise til det særlige webbaserede hjernerystelsesprogram, jeg har udviklet (få mere information hér), som indeholder specielt udviklede lydguidninger og videoøvelser, som kan lette og arbejde med de udfordringer, der er fulgt med hjernerystelsen.

Hvis du oplever særlig pressede perioder, kan jeg tilbyde en ressource-optimerende behandling/terapi, som fx kan bruges i forbindelse med fysiske udfordringer, større projekter, eller eksamensafleveringer, der kræver en stor mental koncentration over længere tid. Med dette fokus vil energiteknikkerne prioriteres og fordybelsesarbejdet træde i baggrunden.

Generelt giver mine terapier mulighed for at ændre selv meget gamle forsvarsspændinger i kroppen, og der vil være tid til en genopdagelse af årsager og sammenhænge mellem tanker og følelser – og kropslige mønstre fra de historier, som din krop stadig husker og belastes af.

Dine erindringer mødes nænsomt og respektfuldt i det fællesskab, som er nødvendigt for at vende den belastende erfaring til en indsigt, som kan forbinde sig til dine ressource- og styrkesider.