Kurser for virksomheder og organisationer.

Jeg tilbyder individuel samtale, beroligende og energi-opbyggende kropsterapier og personlige coachingforløb til medarbejdere, der fx er kommet i så kritisk en stress-tilstand, at en sygemelding står og banker på døren. 

De kan bl.a. opleve afbrudt søvn, hvor tanker om løsning af problemer, og bekymringer i forhold til deadlines og
arbejdsmængde, dominerer.

Mit tilbud er delt op i tre afgrænsede kursus- og udviklingsforløb, der kan tilvælges i forhold til det individuelle behov. Hvert forløb består af 4 møder á 2 timer:

 

Kursus 1: ”Find fodfæste og bliv dig selv igen efter perioder med alt for meget pres”.

Forløbet indeholder:

 • 8 timer i alt fordelt på 4 møder á 2 timer ca. hver 14. dag efter aftale, hvor der skabes et nærværende rum med plads til fordybelse og refleksion.
 • Afsøgning af grundliggende ressourcer og fælderne for disse.
 • Refleksion og fordybelse omkring individuelle veje og afveje i forhold til at komme gennem perioder med store belastninger.
 • Afsøgning af indhold for pauser og aktiviteter, der kan skabe fundamentet for et nyt afsæt på arbejdet.

Pris: kr. 6.000,-.

 

Kursus 2: “Kom tilbage til den sunde søvn og hvileevne”.

Forløbet indeholder:

 • 8 timer i alt fordelt på 4 møder á 2 timer ca. hver 14. dag efter aftale, hvor der skabes et nærværende rum med tid og plads til fordybelse og refleksion.
 • Beroligende og afslappende terapiteknikker, der bringer hjernesvingningerne ned under frekvenserne for tænkning og problemløsning.
 • Refleksion og sparring omkring et personligt udviklingstema, som kan give en mere rolig og afslappet hverdag.
 • Afsøgning af acceptable rutiner for begyndelsen og afslutningen af dagen.

Pris: kr. 6.000,-.

 

Kursus 3: “Kom tilbage til en stabil, indre ro og sund grænsesætning”.

Forløbet indeholder:

 • 8 timer i alt fordelt på 4 møder á 2 timer ca. hver 14. dag efter aftale, hvor der skabes et nærværende rum med tid og plads til fordybelse og refleksion.
 • Beroligende og afslappende terapiteknikker, der bidrager til en voksende indre ro og mulighed for at sanse kroppen.
 • Refleksion og sparring omkring kilder til et autentisk bevidst nærvær, bl.a. gennem meditationer der bidrager til en større rummelighed og mulighed for en stabil kontakt til indre ro.
 • Afsøgning af et individuelt udviklingstema, der gør bevidst nærvær enkelt og naturligt.

Pris: kr. 6.000,-.

 

Skriv til mail@hennyklindt.dk med dine spørgsmål og for mere information og booking. Inkludér gerne dit telefonnummer, så jeg har mulighed for at ringe dig op.