Om Klindt Træning & Terapi:

Klindt Træning & Terapi er et gennemarbejdet koncept, der forbinder traditionelle og helhedsorienterede metoder. Tilsammen skaber de en nøgle til sundhed og trivsel.

I klinikken tilbydes individuelle terapier for mental og fysisk sundhed (fx ved kortere eller længerevarende stress-tilstande), og for en sikker restitution (fx ved hjernerystelse og whiplash-skader – eller ved andre fald- og stødtraumer).

De individuelle terapier tilbydes også som forebyggende behandling, som en sikkerhed mod udtrætning og stress i en travl hverdag.

Desuden tilbydes kortere og længerevarende kurser, hvor man kan lære specifikke øvelser, som fokuserer på fysisk velvære, nærvær og fordybelseskraft (se mere hér).

Om Henny Klindt:

“Jeg har mere end 30 års erfaring inden for terapi og træning, hvor jeg forbinder traditionelle og helhedsorienterede behandlingsmetoder, der gør det muligt at fokusere både på mentale, emotionelle og fysiske problemer og løsninger.

Oprindeligt er jeg uddannet fysioterapeut, men jeg har videreuddannet mig på en række områder med bl.a. en diplomeksamen i kraniosakral diagnostik og terapi, og fra Hygeia College i England er jeg uddannet som Colour Practitioner. En Colour Practitioner arbejder med forbindelsen mellem krop og bevidsthed.

I den individuelle behandling anvendes kraniosakral-terapiens nænsomme og dybe metode i både undersøgelser og behandling. Et andet væsentligt aspekt i mit arbejde er den oprindelige applied kinesiology-terapi. Denne terapiform giver mulighed for at se på muskel- og ledfunktionen som et spejl af akupunktur-systemets balance og anvendes til at vurdere og optimere musklernes afslapningsevne og energi-niveau.

Jeg er uddannet igennem Dansk Selskab for Osteopatisk Craniosakral Medicin (stiftet af speciallæge Johannes Fossgreen), og løbende henter jeg inspiration fra den kybernetiske psykoterapi (udviklet af Ole og Lene Vedfelt, www.vedfelt.dk).

Oprindeligt arbejdede jeg som hospitalsansat fysioterapeut på et af de store amtssygehuse i København. Den neurologiske afdeling var min foretrukne, men jeg holdt også meget af arbejdet med lungeterapien og med de små nyfødte og deres familier.

En dag havde jeg lige haft en patient til genoptræning i forbindelse med en blodprop i hjernen. Da jeg observerede ham gå ned af gangen med stok for at støtte den ene side af kroppen, tænkte jeg, ”Der må findes en vej til at kunne komme længere med disse patienters rehabilitering, såvel hér på hospitalet som videre frem”.

Disse tanker blev min indgang til at udvikle mig og arbejde mere helhedsorienteret på måder, der også kunne integrere de fysiologiske kræfter i kroppen og benytte disse i mine vurderinger, behandlinger og terapiforløb.

Jeg fandt veje til at kunne forbinde min fysioterapeutiske basisviden med viden om akupunktur-systemet og til at bygge en ny forståelse af kroppen og nervesystemets mange muligheder oven på den gamle, og derefter få de to forståelser til at blive forenet.

Jeg kom til at se mange flere facetter og muligheder i de opgaver, jeg gerne ville løse, og søgte derfor også redskaber fra sanse-integration, meditation og mindfulness, der alle endte med at blive integreret i mine træningsprogrammer og individuelle, terapeutiske arbejde.

Min træning og terapi kan således helt naturligt anvendes både omkring bevidsthedsudvikling og i en konkret fysisk og mental genoptræningssammenhæng.

Mit mål er altid at bidrage til at give mine klienter et stærkt fundament til at genvinde deres livskvalitet, uanset om det drejer sig om at afhjælpe et ryg-, bækken- eller nakkeproblem – eller om at komme hele vejen ud på den anden side for dem, der har alvorlige mentale og fysiske forstyrrelser i forbindelse med en hjernerystelse, et whiplash eller lignende.”

Henny Klindt