Mindfulness er en åbnende, integrerende og inkluderende tilstedeværelse, der er forankret i din egen indre ro og væren.

At kunne være fuldt til stede er en mulighed, der opstår i dét nu, hvor der ingen dagsorden er og heller ingen fortrydelse. Det er hér, der bliver plads til dén kraft, der rydder op i dine mentale, følelsesmæssige og kropslige filtre, så du kan møde dig selv og andre med åbenhed og anerkendelse.

Jeg tilbyder individuelle forløb med fokus på samtale og mindfulness, hvori vi kan arbejde med forskellige veje, der kan føre til værdifulde personlige forandringer – forandringer, der opstår igennem en indre kontakt, der er en kontakt til dig selv og til din indre kilde for vækst og udvikling.

Mindfulness:

  • Sænker dit stress-niveau.
  • Hjælper dig med at hvile mere i dig selv.
  • Gør det naturligt at være opmærksom og påskønnende.

I et lyttende nærvær med tid til fordybelse opbygges der et rum for indsigt og nye muligheder.

Forløbet kan danne basis for refleksion og fordybelse omkring de personlige temaer, som du ønsker bedre at forstå.

Samtaleterapien finder sted i et trygt og fortroligt rum, hvor du kan tale frit, og hvor vi sammen kan reflektere og afsøge nye indsigter og muligheder.
 

Der kan arbejdes med specifikke temaer fra din hverdag, og der åbnes mulighed for, at de ydre konflikter kan spejles i de indre historiefortællinger.

Samtaleterapien leder dig tættere på de fortrængninger, som du har været nødt til at bære på i de situationer, hvor du ikke var tilstrækkelig støttet eller tilstrækkelig stærk til, at du kunne lade følelserne få frit løb.

Mindfulness er acceptens og anerkendelsens vej til forløsning af fortrængninger, der er lagt på lager til bedre tider.

Mindfulness åbner op for sansningen af alt, hvad du indeholder af stemninger, følelser og fornemmelser og frigør den indre støj fra de konflikter, som er så svære at bære rundt på – og ligeså svære at åbne op for.

Men når så endelig tiden, modet og ikke mindst lysten er der til at få lettet hjertet og finde ind bag konflikterne, kan skyggerne forsvinde og den bagvedliggende stilhed dukke op og fylde dit indre i flere og flere stunder.

Mindfulness er en tilstedeværelse, hvor du naturligt vil blive gode venner med din egen historie og komme mere og mere i kontakt med de kvaliteter og muligheder, du rummer.

I den fortrolige samtale kommer du tilbage til dig selv, til fornemmelsen af sansernes sprog og til kroppens respons på dine tanker og følelser.