Manglende smidighed i kroppens bindevæv kan være årsag til mange kropslige smerter, der ikke tidligere har kunnet findes en grund til.

Ved at opløse og give opmærksomhed til fortrængte forsvarsspændinger i kroppen kan bindevævet gøres smidigt igen.

Traditionelt har bindevævet været betragtet som støttevæv uden særlig mange smertereceptorer, men med hel ny viden erkendes det i dag, at kroppens bindevæv er fyldt med smertereceptorer, som derfor kan være årsag til rigtig mange stress-alarmer, der belaster og forstyrrer den mentale ro og den kropslige hvileevne.

Bindevævet er dét væv, der gør huden elastisk og stærk, gør leddenes bevægelser lette og fjedrende og som omslutter de enkelte muskler, således at der skabes gode muligheder for frie bevægelser i mange forskellige stillinger.

Usmidigt bindevæv kan opstå igennem stød- og faldtraumer, der skubber til musklernes indbyrdes balance, således at de begynder at trække skævt og skabe et vægtbæringsmønster, der kan føles som en alt for stram våddragt, der trækker kroppen væk fra sine naturlige bevægelses-akser.

For hurtigst muligt at komme på benene igen og komme videre bliver disse ubalancer i kroppen ofte negligeret og fortrængt.

Når så dagligdagen er begyndt at fungere igen, dukker ubalancerne op til overfladen, og smertesignalerne fra de overspændte bindevævs-områder melder sig igen.

De mange smerteoplevelser belaster hverdagen i forhold til fysisk formåen og generel udholdenhed.

Men sådan behøver det ikke at blive ved med at være.

Skæve og smertegivende kropsmønstre kan afsløres ved:

  • at tage stilling til, hvorledes en smerte i et specifikt område kan hænge sammen med andre områder i kroppen, som er knyttet til det smertefulde område via kropsholdningen og vægtbæringen under bevægelse; og
  • at spørge ind til sports- og træningsformer og tidligere uheld og overbelastninger, som kan have grundlagt fejlmønstre og begrænset bevægelighed i de smertefulde områder.

Behandlingen vil bestå af:

  • bindevævsfrigørende behandling;
  • muskelenergi-teknikker;
  • laser-akupunkturbehandling; og
  • bevægelses-vejledning og øvelsesforslag.

Smerter og stress

Også svære, stressbelastede livsfaser kan sætte sig sine smertespor i kroppen.

Langvarige belastninger og udtrætninger skaber anspændthed i kroppen generelt og bindevævs-stramninger f.eks. i den store mellemgulvsmuskel i bunden af brystkassen, i kæbemusklerne og i hals- og nakkemusklerne.

Der opstår en skjult og fortrængt kropslig erindringsbank for de følelser, som var nødvendige at undertrykke, da det handlede om at holde ud og blive ved, på trods af at overskuddet ikke var der.

Sårbarhed og ængstelse kan blokere de naturlige signaler fra hjernen ud til kroppen og fra kroppen tilbage til hjernen igen.

Det vil være naturligt at lukke mere og mere for kropskontakten, og derved blokeres hvileevnen og søvnkvaliteten. Men heldigvis kan man gøre noget ved dette.

De undertrykte livsfaser, der har belastet nervesystemet og begrænset kroppens fleksibilitet, vil kunne forløses i et trygt, terapeutisk rum med tid og ro til at fornemme belastningen fra de tidligere stressperioder og ved at blive mødt med støttende kropsterapier.

Sindet vil falde til ro og kroppen kunne forløse de gamle belastninger igennem:

  • den fordybede samtale; og
  • de nænsomme spændings- og stressforløsende kropsterapier.

I takt med at de gamle belastninger frigøres, vil de stramme muskelfascier (bindevævshinder) blive blødere, og kroppen vil få mulighed for at genvinde sin elasticitet og smidighed.