Søndagskurset ”Mindfulness – vejen til trivsel og udvikling gennem det opmærksomme nærvær”.

Mindfulness handler om åbenhed, accept og nysgerrighed. Om at være villig til at møde alle sider af dig selv, inkludere dem og give dig selv mulighed for at blive hel og god nok af hele dit hjerte.

Mindfulness er en tilstand, som vi er født med, og naturligt ér i, fra det første åndedrag, og som vi bevidst kan møde igen og igen igennem opmærksomhed på sansningen af kroppen, sansningen af åndedrættet, sansningen af indre fornemmelser, følelser og ord, der dukker op og forsvinder, kommer og går, intensiverer sig og opløser sig igen.

Alle disse variationer på oplevelser af det indre er også vejen til stilhed og indre ro, hvor du kan føle dig løftet og nå ind i en fornemmelse af mere tryghed. Gamle fortrængte minder og følelser kan bane sig vej op til overfladen og lette dig for det pres, som du var blevet så vant til at være i, at du end ikke opfattede, at det var der.

Gennem mindful opmærksomhed kan du komme til at lytte til dét, der måske længe har ventet på at blive hørt og lagt til din forståelse af dig selv og de muligheder, der passer bedst til dét, du kan og dén, du er.

Så på dén måde handler mindfulness om at kunne være mere ærlig og blive mere villig til at stå ved sig selv på godt og ondt.

Mindfulness er oplevelsen af at stoppe krigen indeni, se med nysgerrighed på dine forbehold og faste meninger, give dig selv et større vindue at kikke på verden igennem og et mere sandt spejl at kunne vende indad og se klarere igennem.

Mindfulness er en meget direkte vej igennem de filtre af gamle følelser, fornemmelser og overbevisninger, der hæmmer den indre ro og energiopbygning.

Essensen i mindfulness er nærvær: det at ‘komme til stede’. At ‘komme til stede’ uden forbehold, men med en nysgerrig interesse og mulighed for at se med friske øjne på dig selv og din omverden.

Du vil kunne opleve en voksende rummelighed, tolerance og frihed i forhold til kritiske og fordømmende tanker; et fornyet engagement og en  større indlevelsesevne i forhold til din egen og andres trivsel; og mere ro, mindre stress og bedre søvn.

Kurset er således en god opfølgning til de øvrige éndags-kurser på kursusoversigten.

Pris: kr. 1.500,-.

Tilmelding: Send en mail til mail@hennyklindt.dk.