Søndagskurset ”Hjælp til sårbarhed, nervøsitet og langvarig utryghed – en beroligende vej ud af ængstelse og uro.”

Find fodfæste og tryghed til at kunne stå stærkt igen efter fald- og stødtraumer, eller efter at have oplevet former for ængstelse der har gjort dig særlig sårbar.

Oplev sårbarheden som en bro imellem dine stærkeste og svageste kompetenceområder.

Dette kursus er velegnet i forbindelse med:

  • vedvarende bekymringstanker og indre uro
  • et alt for reaktivt nervesystem i forhold til ydre påvirkninger
  • en manglende evne til at kunne slippe ud af en alt for høj paratheds-spænding i musklerne

Livskriser, restitutions-perioder og særligt sårbare tilstande kræver på hver sin måde noget særligt af os, men kan også være kilder til nye vinkler, nye ideer og nye måder at mærke os selv på.

Vi inspireres hele tiden igennem kroppens natur til at finde en balance imellem aktiviteter og hvile.
Vi reagerer på vores behov for inspiration og samvær eller på vores behov for tilbagetrækning og refleksion.

Men i særligt langvarige og udfordrende krisetider er det naturligt, at vi kommer ind i alarm- og afmagtstilstande. Der åbnes for kontakten til meget gamle forsvarsmekanismer i vores indre med en alt for høj hjerneaktivitet og et alt for stort kampberedskab i kroppen.

Måske bringes vi endog ind i afmagtens passiviserende skygge, hvor hjernen lukker ned, hjertet bliver tavst og kroppen bliver så stille som var den gået i hi – måske for ikke at kunne holde til at blive yderligere overvældet.

Afhængigt af længden og mængden af belastninger udfordres nervesystemet og kommer ud af sin vante kurs, dvs. væk fra sine genopbyggende styringsmekanismer. Fundamentet for sunde retningsændringer i hjernen er ro og centrering, imens fundamentet for sunde retningsændringer i kroppen er balance og hvileevne.

Igennem ro, centrering, balance og hvileevne bliver det muligt igen at finde sporet for genopbygning og mærke en fornyende kontakt til den mentale og indre ro.

Dette kursus tager afsæt i den særlige sårbarhed, der hører sammen med længerevarende perioder med følelser af utryghed og afmagt.

Kursusdagen vil bringe dig igennem rolige bevægelser og visualiserings- og fordybelsesøvelser, der passer til den sårbarhed, du har oplevet.

Dagen er struktureret, så den bliver overkommelig og rar. Hensigten er, at den enkelte finder de trinbræt for fremdrift, større tryghed og ny tillid, der skal til for at komme videre.

Pris: kr. 1.500,-.

Tilmelding: Send en mail til mail@hennyklindt.dk.